Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Kat sahiplerinden biri,diğer kat sahiplerinin rızası olmadıkça,tesis veya değişiklik yapamaz ayrıca tüm sahiplerin onayını alsa bile,onanmış proje ve imar mevzuatına aykırı değişiklik, tesis yada onarım yapamaz.Bu durumlarda apartman yöneticisinin dava açma yetkisi yoktur.Ancak,yönetici aynı zamanda kat sahibiyse dava açabilir.

Sonradan toplanan kat malikleri kurulunun oy birliği olmadıkça yönetim planında kabul edilen bir ilkeyi değiştirmeye imkan yoktur. Yönetim planında pay oranında alınması gereken bir avansın, eşit olarak paydaşlardan alınmasına karar verilemez.

Ev sahibi satmak istediği evini,içinde oturan kiracının satın almak isteyenlere göstermediği durumlarda,mahkemeden tedbir kararı çıkartıp,belli gün ve saatlerde taliplere evi gezdirmek üzere eve götürebilir.Zaten genellikle kira sözleşmelerinde bu hususta hükümler yer alır.ve taraflar bu hükümlere uymak zorundadır.

Bir kira yılı içinde,sözleşmede belirtilen şekilde ödeme yapmayan kiracıya iki (2) defa ihtarname çekilmişse akdin sonunda tahliye davası açılabilir.

Sözleşmeli olduğunuz kapıcınız eğer başka bir apartmanda çalışıyorsa,apartmanınızda yerine getirmesi gereken yükümlülüklere bakılmaksızın,sözleşmesini başka yerde çalıştığını haber aldıktan sonra altı (6) iş günü içerisinde fesh edebilirsiniz.